LPO186/2011
ID intern unic:  340719
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 186
din  29.09.2011
pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale
a Muncii nr. 160 privind statistica muncii
Publicat : 28.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 182-186     art Nr : 528
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 160 privind statistica muncii, adoptată la Geneva la 25 iunie 1985, cu următoarea declaraţie:
    „În conformitate cu prevederile articolului 16 punctul 1 din Convenţie, Republica Moldova declară că se consideră legată de prevederile articolelor 7–13 şi ale articolului 14 punctul 1 din Convenţie.”
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenţiei menţionate.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 186. Chişinău, 29 septembrie 2011.