DPO326/2011
ID intern unic:  340729
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 326
din  19.10.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 28.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 182-186     art Nr : 538
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la promovarea reformei judiciare şi de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Alexandru COJUHARI     – profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Constantin ALERGUŞ     – judecător la Curtea Supremă de Justiţie
    doamnei
    Tatiana FILATOVA        – şef de direcţie la Ministerul Justiţiei
    doamnei
    Lidia LOZOVANU         – şef de direcţie la Ministerul Justiţiei
    domnului
    Sveatoslav
    MOLDOVAN                – judecător la Curtea Supremă de Justiţie
    domnului
    Mihail POALELUNGI    – judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Victor ABABII               – şef de secţie la Procuratura Generală
    domnului
    Alexandru CIORICI       – consultant principal în Comisia juridică, numiri
                                             şi imunităţi a Parlamentului
    domnului
    Nichifor COROCHII      – membru al Consiliului Superior al Magistraturii
    domnului
    Petru DRĂGUŢĂ           – avocat în cadrul Baroului de Avocaţi al Republicii
                                             Moldova
    domnului
    Gheorghe NOGAI          – procuror la Procuratura de Transport
    domnului
    Roman VREMEA          – procuror al raionului Edineţ;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Victoria ARHILIUC      – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din
                                             Moldova
    doamnei
    Elena
    CONSTANTINESCU – notar public, municipiul Chişinău
    doamnei
    Maria MUSTEA           – avocat în cadrul Baroului de Avocaţi al Republicii
                                            Moldova
    doamnei
    Maria SECRIERU        – consultant principal la Ministerul Justiţiei
    domnului
    Dumitru
    VISTERNICEAN       – membru al Consiliului Superior al Magistraturii
    domnului
    Pavel ZAMFIR           – conferenţiar universitar la Universitatea de Stat din
                                          Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Marian LUPU

    Nr. 326-VI. Chişinău, 19 octombrie 2011.