DPO334/2011
ID intern unic:  340731
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 334
din  25.10.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare” domnului Mihail BOIARSKYI
şi doamnei Elizaveta BOIARSKAYA
Publicat : 28.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 182-186     art Nr : 540
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea colaborării moldo-ruse în domeniul culturii şi pentru talentul cu care au creat chipul artistic al domnitorului Moldovei Dimitrie Cantemir şi cel al prinţesei Maria Cantemir în filmul „Piotr Pervîi. Zaveşceanie”, se conferă „Ordinul de Onoare”:
    domnului
    Mihail BOIARSKYI             – Artist al Poporului din Rusia
    doamnei
    Elizaveta BOIARSKAYA     – actriţă.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Marian LUPU

    Nr. 334-VI. Chişinău, 25 octombrie 2011.