DPO339/2011
ID intern unic:  340736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 339
din  25.10.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 28.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 182-186     art Nr : 545
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea politicii sociale de stat, contribuţie la crearea bazei legislativ-normative în domeniu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BUCINSCHI Iurii      – şef de direcţie în Cancelaria de Stat
    SAINCIUC Sergiu     – viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    CILOCI Igor              – inspector general de stat adjunct al muncii,
                                          Inspecţia Muncii
    COREIŞA Stelian       – şef de secţie la Consiliul Raional Ialoveni
    DOGARU Raisa         – vicedirector general al Agenţiei Naţionale pentru
                                          Ocuparea Forţei de Muncă
    LOGHIN Gheorghe    – director al Internatului psihoneurologic din satul
                                          Cocieri, raionul Dubăsari
    POPA Lidia                – director al Casei-internat pentru copiii cu deficienţe
                                          mintale, oraşul Orhei
    POPA Tatiana             – vicepreşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale
    SÎRCU Gheorghe        – şef de direcţie la Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale
                                          şi Familiei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                      Marian LUPU

    Nr. 339-VI. Chişinău, 25 octombrie 2011.