DPO342/2011
ID intern unic:  340739
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 342
din  26.10.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare” Liceului Teoretic
„Sf. Kiril şi Metodiu”

Publicat : 28.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 182-186     art Nr : 548
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţămîntului preuniversitar, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică intensă, Liceului Teoretic „Sf. Kiril şi Metodiu” din municipiul Chişinău i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Marian LUPU

    Nr. 342-VI. Chişinău, 26 octombrie 2011.