DPO344/2011
ID intern unic:  340804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 344
din  26.10.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”domnului Fiodor OBOROC
Publicat : 04.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 187-191     art Nr : 552
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi merite în dezvoltarea complexului agroindustrial, domnului Fiodor OBOROC (oraşul Donduşeni), i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Marian LUPU

    Nr. 344-VI. Chişinău, 26 octombrie 2011.