DPO347/2011
ID intern unic:  340808
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 347
din  27.10.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”domnului Nicolai AMBROSI
Publicat : 04.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 187-191     art Nr : 555
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii fizice şi sportului, contribuţie la dezvoltarea mişcării olimpice naţionale şi activitate organizatorică intensă, domnului Nicolai AMBROSI, director al Muzeului Olimpic din Republica Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Marian LUPU

    Nr. 347-VI. Chişinău, 27 octombrie 2011.