DPO349/2011
ID intern unic:  340810
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 349
din  01.11.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnului Mircea RUSU
Publicat : 04.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 187-191     art Nr : 557
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în promovarea reformelor social-economice, contribuţie la dezvoltarea şi consolidarea mişcării patronale şi înalt profesionalism, domnului Mircea RUSU, preşedinte al Uniunii Industriaşilor şi Antreprenorilor din Republica Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Marian LUPU

    Nr. 349-VI. Chişinău, 1 noiembrie 2011.