HGO797/2011
ID intern unic:  340817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 797
din  28.10.2011
cu privire la acordarea titlului de parc industrial Întreprinderii Municipale
„Servicii Publice Cimişlia”şi modificarea destinaţiei unui teren
Publicat : 04.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 187-191     art Nr : 876
    În conformitate cu prevederile alin.(4) art.10, art.11, lit. a) alin.(1) art.12 şi alin. (5) art.15 din Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.561), alin.(4) art.12 din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 8, 71 şi 79 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se acordă titlul de parc industrial Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimişlia”, care va administra Parcul Industrial „Cimişlia”, amplasat în or. Cimişlia, r-nul Cimişlia, pe un teren cu suprafaţa de 40 ha, proprietate publică a or. Cimişlia (cod cadastral 2901321.001).
    2. Se modifică categoria de destinaţie a terenului agricol, cu suprafaţa de 40 ha (cod cadastral 2901321.001), din  intravilan, proprietate publică a or. Cimişlia, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, în legătură cu crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a Parcului Industrial „Cimişlia”.
    3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va asigura operarea modificărilor în documentaţia cadastrală, ce se impun în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.
    4. Întreprinderea Municipală „Servicii Publice Cimişlia” va organiza decopertarea stratului fertil de sol de pe suprafaţa amplasării Parcului Industrial „Cimişlia”.
    5. Se stabileşte că în cazul în care pe parcursul a doi ani de la data publicării prezentei hotărîri nu va  fi creată infrastructura tehnică şi de producţie a Parcului Industrial „Cimişlia”, Întreprinderii Municipale „Servicii Publice Cimişlia” i se va retrage titlul de parc industrial.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                              Vasile Bumacov
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                          Marcel Răducan

    Nr. 797. Chişinău, 28 octombrie 2011.