DPO352/2011
ID intern unic:  340875
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 352
din  08.11.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători medicali
Publicat : 11.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 192-196     art Nr : 565
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi activitate organizatorică prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BREGA Gheorghe              – medic, deputat în Parlament
    BUGA Mircea                    – director general al Companiei Naţionale
                                                 de Asigurări în Medicină
    ŢURCANU Gheorghe        – viceministru al sănătăţii;
Medalia „Nicolae Testemiţanu” următorilor:
    CEBOTARI Svetlana          – director al Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui
    IAVORSCHI Constantin     – vicedirector al Institutului de Ftiziopneumologie
                                                   „Chiril Draganiuc”
    UNGUREANU Claudia      – asistentă medicală superioară la Spitalul Clinic Republican.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 352-VI. Chişinău, 8 noiembrie 2011.