LPO207/2011
ID intern unic:  340933
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 207
din  21.10.2011
pentru ratificarea Acordului cu privire la oferirea privilegiilor
şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA,
Tuberculozei şi Malariei
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 573
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul cu privire la oferirea privilegiilor şi imunităţilor Fondului Global de Luptă împotriva HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, semnat la Geneva la 13 septembrie 2010, cu următoarea rezervă:
    „Republica Moldova nu va aplica prevederile articolului 4 alineatul (2)  litera b) faţă de cetăţenii proprii şi de cetăţenii străini care îşi au reşedinţa permanentă pe teritoriul Republicii Moldova.”
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 207. Chişinău, 21 octombrie 2011.