DPO355/2011
ID intern unic:  340937
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 355
din  09.11.2011
privind numirea domnului Vadim BELOUS în funcţia
de vicepreşedinte al Judecătoriei Soroca

Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 577
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Vadim BELOUS se numeşte, pe un termen de 4 ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Soroca.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr. 355-VI. Chişinău, 9 noiembrie 2011.