DPO356/2011
ID intern unic:  340939
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 356
din  10.11.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 578
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la promovarea reformelor social-economice, înalt profesionalism şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    doamnei
    Valentina ANDREEV         – director general al Societăţii pe Acţiuni „Tricon”,
                                                  oraşul Cahul;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Pavel AXENTI                   – director general al Întreprinderii de Producţie
                                                  „Codreanca” S.A., oraşul Călăraşi
    doamnei
    Olga BURŢEVA                – director general al Uzinei „Topaz” S.A.
    domnului
    Nicolae CALIN                  – administrator principal al Zonei Antreprenoriatului
                                                  Liber „Expo-Business-Chişinău”
    domnului
    Anatolie CUCERENCO     – director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                   „Şahrevar”, oraşul Rezina
    domnului
    Valeriu MEŞCA                 – manager al Întreprinderii de Stat „Fabrica de
                                                 Sticlă din Chişinău”;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Olga BADANOVA           – şef de direcţie la Ministerul Economiei
    domnului
    Serghei BAGRIN               – conducător al Societăţii cu Răspundere
                                                 Limitată „Bagser-Service”, oraşul Rezina
    domnului
    Andrei CIOBANU            – vicepreşedinte al raionului Cantemir
    domnului
    Vladimir CRIVCIUN         – şef de direcţie la Ministerul Economiei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 356-VI. Chişinău, 10 noiembrie 2011.