DPO357/2011
ID intern unic:  340941
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 357
din  10.11.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ştefan CRIGAN
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 579
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea reformei funciare şi dezvoltarea sistemului cadastral, contribuţie la crearea bazei normative în aceste domenii şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Ştefan CRIGAN, director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                 Marian LUPU

    Nr. 357-VI. Chişinău, 10 noiembrie 2011.