DPO359/2011
ID intern unic:  340943
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 359
din  11.11.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 581
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în gestionarea durabilă a pădurilor, contribuţie la extinderea suprafeţelor acoperite cu vegetaţie forestieră şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Dumitru GALUPA             – director al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice;

Medalia „Meritul Civic”
    domnului Piotr BASS        – inginer-şef la Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură
                                                Comrat
    domnului
    Grigore BRÎNZILĂ          – maistru în Ocolul Silvic Nisporeni
    domnului Vasilii MAHU    – director al Întreprinderii pentru Silvicultură „Hînceşti-Silva”;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Vasilii CHIŞINCU            – pădurar în Ocolul Silvic Teleneşti
    domnului
    Ştefan MANIC                 – director al Rezervaţiei „Codrii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Marian LUPU

    Nr. 359-VI. Chişinău, 11 noiembrie 2011.