DPO360/2011
ID intern unic:  340944
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 360
din  11.11.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 582
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în consolidarea societăţii civile, contribuţie la convergenţa şi îmbogăţirea reciprocă a culturilor naţionale şi activitate organizatorică prodigioasă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Muharib
    Raşid ALLAHVERDIEV      – preşedinte al Organizaţiei de Colaborare
                                                    Moldova-Azerbaidjan
    doamnei
    Stalina COSTEŢCAIA         – preşedinte al Clubului femeilor întreprinzătoare
                                                   „Artemida”; 
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Vasilii MIHAILOV               – preşedinte al Societăţii ruso-slavone din
                                                   oraşul Cahul
    doamnei
    Valentina MORARU            – preşedinte al Comunităţii Femeilor Ucrainene
                                                  din Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                  Marian LUPU
 
    Nr. 360-VI. Chişinău, 11 noiembrie 2011.