DPO361/2011
ID intern unic:  340945
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 361
din  14.11.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Gheorghe ŞALARU
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 583
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la salvgardarea patrimoniului natural, merite în asigurarea echilibrului ecologic şi activitate organizatorică intensă, domnului Gheorghe ŞALARU, ministru al mediului, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Marian LUPU

    Nr. 361-VI. Chişinău, 14 noiembrie 2011.