DPO367/2011
ID intern unic:  340948
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 367
din  14.11.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Eugenia MARIN

Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 585
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în  propagarea artei muzicale, contribuţie la promovarea tinerelor talente şi la dezvoltarea relaţiilor culturale internaţionale, doamnei Eugenia MARIN, director al Festivalului-concurs internaţional de muzică uşoară „Două inimi gemene”, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                             Marian LUPU

    Nr. 367-VI. Chişinău, 14 noiembrie 2011.