DGO105/2011
ID intern unic:  340964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 105
din  09.11.2011
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202     art Nr : 931
    1. În scopul studierii şi implementării ulterioare a experienţei Republicii Polone în domeniul reglementării tranzacţiilor cu acţiunile băncilor, se instituie Grupul de lucru în următoarea componenţă:
    ALAIBA Dumitru                -    şef adjunct al Direcţiei politici, planificare strategică
                                                     şi asistenţă externă, Cancelaria de Stat
    ŢURCANU Vladimir          -    director al Departamentului reglementare şi supraveghere
                                                     bancară, Banca Naţională a Moldovei
    VELICEV Andrei               -    şef al Direcţiei avizarea riscurilor şi contencios din cadrul
                                                    Departamentului juridic, Banca Naţională a Moldovei
    DOSCA Nina                     -    director al Direcţiei generale supravegherea valorilor
                                                     mobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare
    GNATIUC Alexandru         -    specialist în cadrul Direcţiei reglementare şi autorizare
                                                     participanţi profesionişti, Comisia Naţională a Pieţei
                                                     Financiare
    LAZĂR Marcel                   -    inspector în cadrul Direcţiei monitorizare şi control
                                                     participanţi profesionişti, Comisia Naţională a Pieţei
                                                      Financiare
    MĂMĂLIGĂ Veaceslav     -    consilier al ministrului finanţelor
    MELNIC Violeta                -    şef-adjunct al Direcţiei avizare a actelor normative,
                                                     Ministerul Justiţiei
    VULPE Vasile                    -    şef al Direcţiei juridice, Ministerul Economiei
    VARZAR Eduard               -    procuror, şef  al Secţiei prevenirea şi combaterea corupţiei
                                                    şi spălării banilor, Procuratura Anticorupţie.
    2. Grupul de lucru se va deplasa, în perioada 13 – 19 noiembrie 2011, la Varşovia, Republica Polonă, pentru efectuarea unei vizite de studiu în domeniu şi, ulterior, va prezenta Guvernului propuneri concrete ce urmează a fi realizate în scopul reducerii iregularităţilor în tranzacţiile cu acţiunile băncilor în Republica Moldova.
    3. Cancelaria de Stat va identifica mijloacele financiare necesare pentru deplasarea membrilor Grupului de lucru la Varşovia, Republica Polonă, în perioada 13 – 19 noiembrie 2011.
    4. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va acorda suportul necesar în vederea obţinerii vizelor de către membrii Grupului de lucru.

    PRIM-MINISTRU                                                             Vladimir FILAT

    Nr. 105-d. Chişinău, 9 noiembrie 2011.