OSISA68/2011
ID intern unic:  341037
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
ORDIN Nr. 68
din  15.11.2011
privind listele persoanelor, grupurilor şi entităţilor
implicate în activităţi teroriste
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205     art Nr : 1789
    Abrogat prin OSIS2 din 15.01.16, MO13-19/22.01.16 art.55


    MODIFICAT
   
OSIS121 din 18.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2707
    OSIS115 din 03.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2401
    OSIS113 din 30.11.15, MO332-339/11.12.15 art.2400
    OSIS107 din 16.11.15, MO311-316/16.10.15 art.2254
    OSIS103 din 09.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2238
    OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060
    OSIS87 din 23.09.15, MO267-273/02.10.15 art.1835
   
OSIS83 din 16.09.15, MO262-266/25.09.15 art.1725
    OSIS81 din 08.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1709
   
OSIS73 din 19.08.15, MO241-246/21.08.15 art.1538
    OSIS70 din 10.08.15, MO224-233/21.08.15 art.1434
   
OSIS63 din 29.07.15, MO206-210/07.08.15 art.1365
    OSIS44 din 26.05.15, MO139-143/05.06.15 art.974
    OSIS39 din 06.05.15, MO115-123/15.05.15 art.753     OSIS28 din 03.04.15, MO89-92/10.04.15 art.643
    OSIS12 din 23.02.15, MO52-57/06.03.15 art.418
   
OSIS4 din 30.01.15, MO29-32/06.02.15 art.195
    OSIS1 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.61
    OSIS124 din 18.12.14, MO386-396/26.12.14 art.1912
    OSIS117 din 28.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1784
   
OSIS114 din 07.11.14, MO340-343/14.11.14 art.1582
    OSIS102 din 13.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1496
    OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379
   
OSIS76 din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1198
   
OSIS79 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1249
   
OSIS68 din 21.07.14, MO217-222/01.08.14 art.1049
   
OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867
  
  OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106
   
OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509
   
OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822
   
OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335     OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812
    OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417
    OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132    În temeiul articolului 14 alineatul (4) din Legea nr.190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art.597) şi întru implementarea Rezoluţiilor Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 1988 (2011) şi nr. 1989 (2011),
ORDON:
    1. Se aduce la cunoştinţa entităţilor raportoare şi autorităţilor publice abilitate cu prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului:
    Lista persoanelor şi entităţilor asociate cu „Taliban”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011) (anexa nr.1);
    Lista persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi altor entităţi asociate cu „Al-Qaida”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1267 (1999) (anexa nr.2);
    Lista persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului, (anexa nr.3).
    2. Informaţii suplimentare privind persoanele, entităţile, grupurile şi întreprinderile incluse în anexele nr. 1 şi nr. 2 urmează a fi consultate la adresa: www.un.org.
    3. Se stabileşte că versiunile electronice ale listelor persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste se plasează în reţeaua Internet la adresa www.antiteror.sis.md şi se distribuie, la cerere, autorităţilor publice, entităţilor raportoare şi altor persoane interesate.
    4. Controlul executării prezentului ordin se atribuie şefului Centrului Antiterorist al Serviciului de Informaţii şi Securitate.
    5. Se abroga Ordinul nr. 75 din 14 noiembrie 2007 privind listele persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 180-183/670 din 23.11. 2007).

    DIRECTORUL ADJUNCT AL SERVICIULUI
    DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE                                Valentin DEDIU

    Nr. 68. Chişinău, 15 noiembrie 2011.

Anexa nr.1
la Ordinul directorului
Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
nr. 68 din 15 noiembrie 2011
LISTA
persoanelor şi entităţilor asociate cu „Taliban” menţinută
de Comitetul Consiliului de Securitate al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1988 (2011)

A. Persoane fizice asociate cu „Taliban”
    1. ABDUL AZIZ, ABBASIN
    2. ABDUL BAQI, BASIR AWAL SHAH
    [Pct.2 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.2 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    3. ABDUL QADEER, BASIR ABDUL BASEER
    [Pct.3 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    4. AMIR, ABDULLAH
    5. ABDUL MANAN, MOHAMMAD ISHAK
    [Pct.5 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]   
    [Pct.6 exclus prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
    [Pct.6 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    [Pct.7 exclus prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
    [Pct.7 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    8. ABDUL RAHMAN, AGHA
    [Pct.9 exclusă prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    10. JANAN, AGHA
    11. SAYED, MOHAMMAD AZIM AGHA
    12. SAYYED GHIASSOUDDINE, AGHA
    13. MOHAMMAD, AHMADI
    14. MOHAMMAD SHAFIQULLAH, AHMADI, FATIH KHAN
    [Pct.14 în redacţia OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    [Pct.14 modificat prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    15. AHMADULLAH
    16. ABDUL BARI, AKHUND
    17. AHMED JAN, AKHUNDZADA WAZIR
    [Pct.17 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    18. ATTIQULLAH, AKHUND
    19. HAMIDULLAH, AKHUND SHER MOHAMMAD
    [Pct.19 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    20. MOHAMMAD, HASSAN AKHUND
    21. MOHAMMAD ABBAS, AKHUND
    22. MOHAMMAD ESSA, AKHUND
    23. UBAIDULLAH, AKHUND YAR MOHAMMAD AKHUND
    [Pct.23 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    24. AHMAD JAN, AKHUNDZADA SHUKOOR AKHUNDZADA
    25. MOHAMMAD ESHAQ, AKHUNZADA
    26. ABDUL HABIB, ALIZAI
    [Pct.26 în redacţia OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    27. ALLAH DAD, MATIN
    [Pct.27 în redacţia OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    [Pct.27 modificat prin OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    28. AMINULLAH, AMIN QUDDUS
    [Pct.28 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    29. MOHAMMAD SADIQ, AMIR MOHAMMAD
    30. MUHAMMAD, TAHER ANWARI
    31. AREFULLAH, AREF, GHAZI MOHAMMAD
    [Pct.31 în redacţia OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    32. SAYED ESMATULLAH, ABDUL QUDDUS
    [Pct.32 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
33. ATIQULLAH, WALI MOHAMMAD
    [Pct.33 în readcţia OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
    34. AZIZIRAHMAN, ABDUL AHAD
    [Pct.34 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    35. ABDUL GHANI, BARADAR ABDUL AHMAD TURK
    [Pct.35 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    36. SHAHABUDDIN, DELAWAR  
   
37. DOST MOHAMMAD
    38. MOHAMMAD AZAM, ELMI
    39. FAIZ
    40. RUSTUM, HANAFI HABIBULLAH
    41. GUL AHMAD, HAKIMI
    42. ABDULLAH, HAMAD MOHAMMAD KARIM
    [Pct.42 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
43. HAMDULLAH, ALLAH NOOR
    [Pct.43 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    [Pct.44 exclus prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
45. DIN MOHAMMAD, HANIF
    46. ABDUL JALIL, HAQQANI WALI MOHAMMAD
    [Pct.46 în readcţia OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
[Pct.47 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    48.  EZATULLAH, HAQQANI KHAN SAYYID
    [Pct.48 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
49. JALALUDDIN, HAQQANI
    50. KHALIL, AHMED HAQQANI
   
51. MOHAMMAD, MOSLIM HAQQANI MUHAMMADI GUL
    [Pct.51 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
 
   52. MOHAMMAD SALIM, HAQQANI
    53. NASIRUDDIN, HAQQANI
    [Pct.53 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
54. SAYYED MOHAMMED, HAQQANI
    55. SIRAJUDDIN, JALLALOUDINE HAQQANI
    56. ABDUL HAI, HAZEM ABDUL QADER
    [Pct.56 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
57. HIDAYATULLAH
    58. ABDUL RAHMAN, AHMAD HOTTAK
    59.NAJIBULLAH, HAQQANI HIDAYATULLAH
    [Pct.59 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
60. GUL, AGHA ISHAKZAI
    [Pct.61 exclusă prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.61 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
62. QUDRATULLAH, JAMAL
    63. SALEH, MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
    [Pct.63 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
64. RAHMATULLAH, KAKAZADA
    65. ABDUL RAUF, KHADEM
    66. KHAIRULLAH, KHAIRKHWAH
    67. ABDUL RAZAQ, AKHUND LALA AKHUND
    68. JAN MOHAMMAD, MADANI IKRAM
    [Pct.68 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.68 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
69. ZIA-UR-RAHMAN, MADANI
    70. ABDUL LATIF, MANSUR
    71. MOHAMMADULLAH, MATI
    72. MATIULLAH
    73. ABDUL QUDDUS, MAZHARI
    [Pct.73 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
 
   74. FAZL MOHAMMAD, MAZLOOM
    75. FAIZULLAH, KHAN NOORZAI
    [Pct.75 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
76. NAZIR MOHAMMAD, ABDUL BASIR
    [Pct.76 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.77 exclusă prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
78. MOHAMMAD SHAFIQ, MOHAMMADI
    79. ABDUL KABIR, MOHAMMAD JAN
    80. MOHAMMAD RASUL, AYYUB
    [Pct.80 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
81. MOHAMMAD WALI, MOHAMMAD EWAZ
    [Pct.81 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
82. MOHAMMAD YAQOUB
    83. AMIR KHAN, MOTAQI
    84. ABDULHAI, MOTMAEN
    85. ALLAH DAD, TAYEB WALI MUHAMMAD
    86. NAJIBULLAH, MUHAMMAD JUMA
    [Pct.86 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
[Pct.87 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    [Pct.87 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
88. NIK MOHAMMAD, DOST MOHAMMAD
    [Pct.88 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
89. HAMDULLAH, NOMANI
    90. MOHAMMAD, ALEEM NOORANI
    91. MALIK, NOORZAI
    92. NURULLAH, NURI
    93. ABDUL MANAN, NYAZI
    94. MOHAMMED, OMAR, GHULAM NABI
    [Pct.94 în redacţia OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    95. ABDUL JABBAR, OMARI
    96. MOHAMMAD IBRAHIM, OMARI
    97. NOORUDDIN, TURABI MUHAMMAD QASIM
    98. ABDUL SALAM, HANAFI ALI MARDAN QUL
    99. ABDUL GHAFAR, QURISHI ABDUL GHANI
    [Pct.99 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
100. YAR MOHAMMAD, RAHIMI
    101. MOHAMMAD HASAN, RAHMANI
    102. HABIBULLAH, RESHAD
    103. ABDULHAI, SALEK
    104. HAMDULLAH, SUNANI
    [Pct.104 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    105. NOOR MOHAMMAD, SAQIB
    106. EHSANULLAH, SARFIDA HESAMUDDIN AKHUNDZADA
    [Pct.106 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
107. SADUDDIN, SAYYED
    108.  ABDUL WALI, SEDDIQI
    [Pct.108 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    109. ABDUL WAHED, SHAFIQ
    110. SAID AHMED, SHAHIDKHEL
    111. AKHTAR, MOHAMMAD MANSOUR SHAH MOHAMMED
    112.  SHAMSUDDIN
    [Pct.112 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    [Pct.113 exclusă prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.113 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
114. SHAMS, UR-RAHMAN ABDUL ZAHIR
    [Pct.114 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.114 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
115. ABDUL GHAFAR, SHINWARI
    116. MOHAMMAD, SARWAR SIDDIQMAL MOHAMMAD MASOOD
    [Pct.116 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
117. SHER MOHAMMAD ABBAS, STANEKZAI PADSHAH KHAN
    [Pct.117 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
118.AHMAD TAHA, KHALID ABDUL QADIR;
    [Pct.118 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
    [Pct.119 exclusă prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
120. ABDUL RAQIB, TAKHARI
    121. WALIJAN
    122. ZIRULLAH, HANAFI WALIULLAH
    [Pct.122 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    123. ABDUL-HAQ, WASSIQ
    124. MOHAMMAD JAWAD, WAZIRI
    [Pct.125 exclusă prin OSIS102 din 13.10.14, MO319-324/24.10.14 art.1496]
    [Pct.125 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
126. ABDUL RAHMAN, ZAHED
    127. MOHAMMAD, ZAHID
    128. AHMAD, ZIA AGHA
    [Pct.128 introdus prin OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
129. FAZL, RABI
    [Pct.129 introdus prin OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
130. MOHAMMAD, AMAN AKHUND
    [Pct.130 introdus prin OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
131. AHMED JAN, WAZIR, AKHTAR MOHAMMAD
    [Pct.131 în redacţia OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    [Pct.131 introdus prin OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
132. ABDUL SAMAD, ACHEKZAI
    [Pct.132 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
133. BAKHT, GUL
    [Pct.133 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
134. ABDUL SATAR, ABDUL MANAN
    [Pct.134 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
 
   135. KHAIRULLAH, BARAKZAI KHUDAI NAZAR
    [Pct.135 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
 
   136. MOHAMMAD NAIM, BARICH, KHUDAIDAD
    [Pct.136 în redacţia OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    [Pct.136 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
137. ABDUL RAUF, ZAKIR
    [Pct.137 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
138. MOHAMMED QASIM, MIR WALI, KHUDAI RAHIM
    [Pct.138 în redacţia OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    [Pct.138 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
139. AHMED SHAH, NOORZAI OBAIDULLAH
    [Pct.139 introdus prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
140. ADAMKHAN, ACHEKZAI
    [Pct.140 introdus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
   
141. QARI, SAIFULLAH, TOKHI
    [Pct.141 introdus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
   
142. YAHYA, HAQQANI
    [Pct.142 introdus prin OSIS76 din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1198]
    143. SAIDULLAH, JAN
    [Pct.143 introdus prin OSIS76 din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1198]
    144. MUHAMMAD, OMAR, ZADRAN
    [Pct.144 introdus prin OSIS76 din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1198]
    145. QARI, RAHMAT
    [Pct.145 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    146. ABDUL BASIR, NOORZAI
    [Pct.146 introdus prin OSIS28 din 03.04.15, MO89-92/10.04.15 art.643]
    147. TOREK, AGHA
    [Pct.147 introdus prin OSIS103 din 09.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2238]
B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi asociate cu „Taliban”
    1. HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
    [Pct.1 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    2. ROSHAN MONEY EXCHANGE
    [Pct.2 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    3. HAQQANI NETWORK (HQN)
    [Pct.3 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    4. RAHAT LTD.
    [Pct.4 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
5. HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
    [Pct.5 introdus prin OSIS28 din 03.04.15, MO89-92/10.04.15 art.643]

Anexa nr.2
la Ordinul directorului
Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
nr. 68 din 15 noiembrie 2011
LISTA
persoanelor, grupurilor, întreprinderilor şi altor entităţi asociate
cu  „Al-Qaida”, menţinută de Comitetul Consiliului de Securitate
al Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituit prin Rezoluţia 1267 (1999)

A. Persoane fizice asociate cu „Al-Qaida”
    [Pct.1 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    [Pct.2 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    3. NASHWAN, ABD AL-RAZZAQ ABD AL-BAQI
    4. ABD AL WAHAB, ABD AL HAFIZ
    5. ADIL, MUHAMMAD MAHMUD ABD AL-KHALIQ
    6. ABDUL MANAN AGHA
    [Pct.6 în redacţia OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    [Pct.7 exclus prin OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
8. SAID JAN, ‘ABD AL-SALAM
    [Pct.9 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    [Pct.10 exclus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
    11. ABD ALLAH, MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN
    12. MAJEED, ABDUL CHAUDHRY
    13. ZULKIFLI, ABDUL HIR
    14. DIEMAN, ABDULKADIR IZZAT
    15. MUHAMMAD, JIBRIL ABDUL RAHMAN
    16. ALY, SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED
    17. MOHAMAD, IQBAL ABDURRAHMAN
    18. MUHAMMAD, ABDALLAH HASAN ABU-AL-KHAYR
    [Pct.19 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    20. MOHAMED, GHASSAN ALI ABU DHESS
    [Pct.21 exclus prin OSIS1 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.61]
    [Pct.22 exclus prin OSIS83 din 16.09.15, MO262-266/25.09.15 art.1725]  
    23. FARHAD, KANABI AHMAD
    24. NAJMUDDIN, FARAJ AHMAD
    25. JABER, ABDALLAH JABER AHMAD AL-JALAHMAH
    26. TARIQ, ANWAR EL SAYED AHMED
    27. ZAKI, EZAT ZAKI AHMED
    28. FARID, AIDER
    [Pct.29 abrogat prin OSIS107 din 16.11.15, MO311-316/16.10.15 art.2254]
    30. HAMID, ABDALLAH AHMAD AL-ALI
    31. MEHREZ, BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
    32. MOHAMED, BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI
    [Pct.33 exclus prin OSIS1 din 12.01.15, MO11-21/23.01.15 art.61]
    34. IBRAHIM, HASSAN TALI AL-ASIRI
    35. ANWAR,SSER ABDULLA AL-AULAQI
    [Pct.36 abrogat prin OSIS107 din 16.11.15, MO311-316/16.10.15 art.2254]
    [Pct.37 exclus prin OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
    [Pct.38 exclus prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
39. SAID, BEN ABDELHAKIM BEN OMAR AL-CHERIF
    40. SALEM, NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI
    41. ASCHRAF, AL-DAGMA
    42. MUTHANNA, HARITH AL-DARI
    43. NOUREDDINE, BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
    [Pct.44 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  45. KHALID, ABD AL-RAHMAN HAMD AL-FAWAZ
    46. MOHAMMED, AL GHABRA
    47. OTHMAN, AHMED OTHMAN AL-GHAMDI
    48. FETHI, BEN HASSEN BEN SALEM AL-HADDAD
    [Pct.49 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
50. KAMAL, BEN MAOELDI BEN HASSAN AL-HAMRAOUI
    [Pct.51 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.52 exclus prin OSIS28 din 03.04.15, MO89-92/10.04.15 art.643]
    [Pct.53 exclus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
    54. SULAIMAN, JASSEM SULAIMAN ALI ABO GHAITH
    55. IBRAHIM, AWWAD IBRAHIM ALI AL-BADRI AL-SAMARRAI
    [Pct.56 abrogat prin OSIS103 din 09.11.15, MO306-310/13.11.15 art.2238]
    57. IMAD, BEN BECHIR BEN HAMDA AL-JAMMALI
    58. ABU BAKR, AL-JAZIRI
   
[Pct.59 exclus prin OSIS39 din 06.05.15, MO115-123/15.05.15 art.753]
    [Pct.60 exclus prin OSIS39 din 06.05.15, MO115-123/15.05.15 art.753]
    61. FAHD, MUHAMMAD ‘ABD AL-’AZIZ AL-KHASHIBAN
    62. HACENE, ALLANE
    63. HABIB, BEN AHMED AL-LOUBIRI
    64. TAREK, BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI
    65. AKRAM, TURKI HISHAN AL-MAZIDIH
    66. GHAZY, FEZZA HISHAN AL-MAZIDIH
    [Pct.67 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    68. ISAM, ALI MOHAMED ALOUCHE
    69. FAZEEL-A-TUL, SHAYKH ABU MOHAMMED AMEEN AL-PESHAWARI
    [Pct.70 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    [Pct.71 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    [Pct.72 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
73. QASIM, YAHYA MAHDI AL-RIMI
    [Pct.74 abrogat prin OSIS113 din 30.11.15, MO332-339/11.12.15 art.2400]
    75. HANI, AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
    [Pct.75 în redacţia OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
    [Pct.76 exclus prin OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]

  
  [Pct.77 exclus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
    78. KHALIFA, MUHAMMAD TURKI AL-SUBAIY
    [Pct.79 exclus prin OSIS44 din 26.05.15, MO139-143/05.06.15 art.974]
    [Pct.80 exclus prin OSIS39 din 06.05.15, MO115-123/15.05.15 art.753]
    [Pct.81 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
82. MOURAD, BEN ALI BEN AL-BASHEER AL-TRABELSI
    83. HASSAN, ABDULLAH HERSI AL-TURKI
    [Pct.84 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
85. NASIR, ‘ABD-AL-KARIM ‘ABDULLAH AL-WAHISHI
    86. MAHFOUZ, OULD AL-WALID
    [Pct.87 exclus prin OSIS39 din 06.05.15, MO115-123/15.05.15 art.753]
    88. AIMAN, MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI
    89. ABD-AL-MAJID, AZIZ AL-ZINDANI
    90. SAIFI, AMMARI
    91. ABDULLAH, ANSHORI
    92. MOHAMED, LAKHAL
    [Pct.92 în redacția OSIS117 din 28.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1784]
    93. MUHSIN, FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
    94. HAJI, MUHAMMAD ASHRAF
    [Pct.95 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  96. HASSAN, DAHIR AWEYS
    97. RICARDO, PEREZ AYERAS
    98. ABU BAKAR, BA’ASYIR
    99. ABDUL RAHIM, BA’AYSIR
    100. SAJID, MOHAMMED BADAT
    101. SAID, BAHAJI
    102. MAHMOUD, MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ
    103. MAHMOOD, SULTAN BASHIR-UD-DIN
    [Pct.104 exclus prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
105. MOHAMED, BELKALEM
    106. MOKHTAR, BELMOKHTAR
    [Pct.107 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
   
[Pct.108 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    109. ADEL, BEN AL-AZHAR, BEN YOUSSEF, HAMDI
    [Pct.109 în redacția OSIS117 din 28.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1784]
    110. RAMZI, MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH
    [Pct.111 exclus prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
112. BILAL, BIN MARWAN
    [Pct.113 exclus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
    114. AL-MOKHTAR, BEN MOHAMED BEN AL-MOKHTAR BOUCHOUCHA
    115. FAYCAL, BOUGHANEMI
    116. HAMADI, BEN ABDUL AZIZ BEN ALI BOUYEHIA
    [Pct.117 exclus prin OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
    [Pct.118 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  119. YASSINE, CHEKKOURI
    120. MAXAMED, CABDULLAAH CIISE
    [Pct.121 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    [Pct.122 exclus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
    [Pct.123 exclus prin OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
    [Pct.124 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  125. AHMED, DEGHDEGH
    126. REDENDO, CAIN DELLOSA
    127. FELICIANO, SEMBORIO DELOS REYES JR.
    128. OTHMAN, DERAMCHI
    129. PIO, ABOGNE DE VERA
    130. KAMEL, DJERMANE
    131. YAHIA, DJOUADI
    132. ABDELMALEK, DROUKDEL
    133. LIONEL, DUMONT
    134. AGUS, DWIKARNA
    135. DHOU, EL-AICH
    136. ABDULLAH, AHMED ABDULLAH EL ALFI
    137. RADI, ABD EL SAMIE ABOU EL YAZID EL AYASHI
    [Pct.138 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.139 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
140. REDOUANE, EL HABHAB
    [Pct.141 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  142. MOUNIR, EL MOTASSADEQ
    143. ABD EL KADER, MAHMOUD MOHAMED EL SAYED
    144. SAMI, BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID
    145. MOUSSA, BEN OMAR BEN ALI ESSAADI
    146. ZAKARYA, ESSABAR
    [Pct.147 exclus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
    [Pct.148 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
149. SALAH EDDINE, GASMI
    [Pct.149 în redacţia OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
150. FRITZ, MARTIN GELOWICZ
    151. AHMED, KHALFAN GHAILANI
    152. GUN GUN, RUSMAN GUNAWAN
    153. SALIM, AHMAD SALIM HAMDAN
    154. AMOR, MOHAMED GHEDEIR
    [Pct.154 în redacţia OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
 
   155. MOHAMMAD, TAHIR, HAMMID, HUSSEIN
    [Pct.155 în redacția OSIS121 din 18.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2707]
    156. ISNILON, TOTONI HAPILON
    157. ABDUL, HAQ
    158. BEKKAY, HARRACH
    [Pct.159 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
160. GULBUDDIN, HEKMATYAR
    161. RI’AD, MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI
    162. JAMAL, HOUSNI
    163. ZAYN, AL-ABIDIN MUHAMMAD HUSSEIN
    [Pct.164 exclus prin OSIS73 din 19.08.15, MO241-246/21.08.15 art.1538]
    165. MOSTAFA, KAMEL MOSTAFA IBRAHIM
    166. NURJAMAN, RIDUAN ISAMUDDIN
    [Pct.167 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  168. KHADAFI, ABUBAKAR JANJALANI
    169. KHALIL, BEN AHMED BEN MOHAMED JARRAYA
    [Pct.170 exclus prin OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
    [Pct.171 exclus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]

    [Pct.172 exclus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    173. SALIM Y SALAMUDDIN, JULKIPLI
    [Pct.174 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  175. MEHDI, BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN
    [Pct.176 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    177. DAWOOD, IBRAHIM KASKAR
    [Pct.178 exclus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
    [Pct.179 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    [Pct.180 exclus prin OSIS39 din 06.05.15, MO115-123/15.05.15 art.753]
    181. ABDELKADER, LAAGOUB
    [Pct.182 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    183. ZAKI-UR-REHMAN, LAKHVI
    184. RUBEN, PESTANO LAVILLA, JR
    185. DJAMEL, LOUNICI
    [Pct.186 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    187. MATI UR-REHMAN, ALI MUHAMMAD
    [Pct.187 în redacţia OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
   
[Pct.188 exclus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
    [Pct.189 exclus prin OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
    190. IBRAHIM, MOHAMED KHALIL
    [Pct.191 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
192. MAZEN, SALAH MOHAMMED
    193. YUNOS, UMPARA MOKLIS
    194. MOHAMED, AMIN MOSTAFA
    195. DJAMEL, MOUSTFA
    [Pct.196 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  197. MUBARAK, MUSHAKHAS SANAD MUBARAK AL-BATHALI
    198. MOHAMMED, YAHYA MUJAHID
    199. ARIS, MUNANDAR
    200. ABDUL HAKIM, MURAD
    201. ALI, SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI
    [Pct.202 exclus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
    [Pct.203 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    204. TAYEB,IL
    [Pct.205 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
206. ABD AL-RAHMAN, OULD MUHAMMAD AL-HUSAYN OULD MUHAMMAD SALIM
    207. DINNO AMOR, ROSALEJOS PAREJA
    208. UMAR, PATEK
    [Pct.209 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
210. ARIF, QASMANI
    211. HASSAN, MUHAMMAD ABU BAKR QAYED
    [Pct.212 exclus prin OSIS39 din 06.05.15, MO115-123/15.05.15 art.753]
    213. ATA, ABDOULAZIZ RASHID
    214. ABDELHALIM, HAFED ABDELFATTAH REMADNA
    215. TAUFIK, RIFKI
    216. AL-AZHAR, BEN KHALIFA BEN AHMED ROUINE
    217. ABU, RUSDAN
    218. AMIN, MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
    219. MOHAMMAD, HAMDI MOHAMMAD SADIQ AL-AHDAL
    220. HAFIZ, MUHAMMAD SAEED
    221. RADULAN, SAHIRON
    222. NESSIM, BEN ROMDHANE SAHRAOUI
    [Pct.223 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    224. NESSIM, BEN MOHAMED AL-CHERIF BEN MOHAMED SALEH AL-SAADI
    [Pct.225 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    226. HILARION, DEL ROSARIO SANTOS III
    227. SAYF-AL ADL
    228. DANIEL, MARTIN SCHNEIDER
    [Pct.229 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    230. ISMAIL, ABDALLAH SBAITAN SHALABI
    231. THARWAT, SALAH SHIHATA
    232. PARLINDUNGAN, SIREGAR
    233. YAZID, SUFAAT
    [Pct.234 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    [Pct.235 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
236. YASSIN, SYAWAL
    [Pct.236 în redacția OSIS124 din 18.12.14, MO386-396/26.12.14 art.1912]
    237. IBRAHIM, ALI ABU BAKR TANTOUSH
    238. ANGELO, RAMIREZ TRINIDAD
    239. MOHAMMED, TUFAIL
    [Pct.240 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
241. DOKU, KHAMATOVICH UMAROV
    [Pct.242 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    243. OMAR, MAHMOUD UTHMAN
    [Pct.244 exclus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
    245. ABDUL RAHMAN, YASIN
    246. ADEM, YILMAZ
    [Pct.247 abrogat prin OSIS121 din 18.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2707]
    [Pct.248 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
[Pct.249 exclus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
    250. IMED, BEN MEKKI ZARKAOUI
    251. AHMAD, ZERFAOUI
    252. MERAI, ZOGHBAI
    253. ZULKARNAEN
    254. MONIR, CHOUKA;
    [Pct.254 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
255. YASSIN,CHOUKA;
    [Pct.255 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
 
   256. MEVLÜT, KAR;
    [Pct.256 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
257. MOCHAMMAD, ACHWAN;
    [Pct.257 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
258. ABDUL, ROSYID RIDHO BA’ASYIR;
    [Pct.258 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
  
  259. MUSTAFA, HAJJI MUHAMMAD KHAN;
    [Pct.259 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
260. HAFIZ, ABDUL SALAM BHUTTAVI;
    [Pct.260 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
261. ZAFAR,IQBAL;
    [Pct.261 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
  
  262. ABDUR REHMAN.
    [Pct.262 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
[Pct.263 exclus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    [Pct.263 introdus prin OSIS53 din 26.06.12, MO135-141/06.07.12 art.812]
  
  264. AYYUB, BASHIR
    [Pct.264 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
265. AAMIR, ALI CHAUDHRY
    [Pct.265 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
266. DJAMEL, AKKACHA
    [Pct.266 introdusă prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
  
  267. ABDERRAHMANE, OULD EL AMAR
    [Pct.267 introdusă prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
268. HAMADA, OULD MOHAMED ELKHAIRY
    [Pct.268 introdusă prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
    269. IYAD, AG GHALI
    [Pct.269 introdusă prin OSIS15 din 15.03.13, MO60-63/22.03.13 art.335]
   
270. ABU MOHAMMED, AL-JAWLANI
    [Pct.270 introdus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
   
271. MUHAMMAD, JAMAL, ABD-AL RAHIM AHMAD, AL-KASHIF
    [Pct.271 introdus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    272. MOHAMED, LAHBOUS
    [Pct.272 introdus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    273. ABD-AL-HAMID, AL-MASLI
    [Pct.273 introdus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
   
274. MALIK MUHAMMAD ISHAQ
    [Pct.274 introdus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
   
275. ABUBAKAR, MOHAMMED, SHEKAU
    [Pct.275 introdus prin OSIS68 din 21.07.14, MO217-222/01.08.14 art.1049]
   
276. ABDELRAHMAN, MOUHAMAD ZAFIR, AL DABIDI, AL JAHANI
    [Pct.276 introdus prin OSIS79 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1249]
    277. ABDUL MOHSEN, ABDALLAH, IBRAHIM, AL CHAREKH
    [Pct.277 introdus prin OSIS79 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1249]
    278. ABOU, MOHAMED, AL ADNANI
    [Pct.278 introdus prin OSIS79 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1249]
    279. HAJJAJ, BIN, FAHD, AL AJMI
    [Pct.279 introdus prin OSIS79 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1249]
    280. HAMID, HAMAD, HAMID, AL-‘ALI
    [Pct.280 introdus prin OSIS79 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1249]
    281. SAID, ARIF
    [Pct.281 introdus prin OSIS79 din 21.08.14, MO256-260/29.08.14 art.1249]
    282. AHMED, ABDULLAH, SALEH AL-KHAZMARI, AL-ZAHRANI
    [Pct.282 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    283. AZZAM, ABDULLAH, ZUREIK, AL-MAULID AL-SUBHI
    [Pct.283 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    284. ANDERS, CAMEROON, OSTENSVIG, DALE
    [Pct.284 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    285. IBRAHIM, SULEIMAN, HAMAD, AL-HABLAIN
    [Pct.285 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    286. SEIFALLAH, BEN HASSINE
    [Pct.286 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    287. ‘ABD AL-RAHMAN, BIN ‘UMAYR, AL-NU’AYMI
    [Pct.287 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    288. ‘ABD AL-RAHMAN, KHALAF, ‘UBAYD JUDAY’, AL-‘ANIZI
    [Pct.288 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    289. ANAS, HASAN, KHATTAB
    [Pct.289 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    290. MAYSAR ALI, MUSA, ABDALLAH, AL-JUBURI
    [Pct.290 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    291. SHAFI, SULTAN, MOHAMMED, AL-AJMI
    [Pct.291 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    292. ‘ABD AL-RAHMAN, MUHAMMAD, MUSTAFA, AL-QADULI
    [Pct.292 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    293. EMILIE, KONIG
    [Pct.293 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    294. KEVIN, GUIAVARCH
    [Pct.294 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    295. OUMAR, DIABY
    [Pct.295 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
   
296. ASHRAF, MUHAMMAD, YUSUF, ’UTHMAN’ABD AL-SALAM
    [Pct.296 introdus prin OSIS4 din 30.01.15, MO29-32/06.02.15 art.195]
    297. IBRAHIM, ’ISA HAJJI, MUHAMMAD, AL-BAKR
    [Pct.297 introdus prin OSIS4 din 30.01.15, MO29-32/06.02.15 art.195]
    298. TARKHAN, TAYUMURAZOVICH, BATIRASHVILI
    [Pct.298 introdus prin OSIS4 din 30.01.15, MO29-32/06.02.15 art.195]
    299. ’ABD AL-MALIK, MUHAMMAD, YUSUF,’UTHMAN ’ABD AL-SALAM”
    [Pct.299 introdus prin OSIS4 din 30.01.15, MO29-32/06.02.15 art.195]
    300. DENIS, MAMADOU, GERHARD, CUSPERT
    [Pct.300 introdus prin OSIS12 din 23.02.15, MO52-57/06.03.15 art.418]
   
301. ANGGA DIMAS PERSHADA
    [Pct.301 introdus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
    302. BAMBANG SUKIRNO
    [Pct.302 introdus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
    303. WIJI JOKO SANTOSO
    [Pct.303 introdus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
   
[Pct.304 exclus prin OSIS63 din 29.07.15, MO206-210/07.08.15 art.1365]
    [Pct.304 introdus prin OSIS27din 30.05.15, MO84/07.04.15 art.625]
   
305. MAULANA, FAZLULLAH
   
[Pct.305 introdus prin OSIS31 din 14.04.15, MO98-101/24.04.15 art.691]
   
306. ALI, BEN TAHER, BEN FALEH, OUNI HARZI
    [Pct.306 introdus prin OSIS35 din 17.04.15, MO105-109/01.05.15 art.697]
    307. TARAK, BEN TAHER, BEN FALEH, OUNI HARZI
    [Pct.307 introdus prin OSIS35 din 17.04.15, MO105-109/01.05.15 art.697]
   
308. SOFIANE, BEN GOUMO
    [Pct.308 introdus prin OSIS81 din 08.09.15, MO258-261/18.09.15 art.1709]
   
309. ABD AL-AZIZ, ADAY, ZIMIN, AL-FADHIL
    [Pct.309 introdus prin OSIS87 din 23.09.15, MO267-273/02.10.15 art.1835]
    310. ABD AL-LATIF, BIN ABDALLAH, SALIH MUHAMMAD, AL-KAWARI
    [Pct.310 introdus prin OSIS87 din 23.09.15, MO267-273/02.10.15 art.1835]
    311. HAMAD, AWAD, DAHI SARHAN, AL-SHAMMARI
    [Pct.311 introdus prin OSIS87 din 23.09.15, MO267-273/02.10.15 art.1835]
    312. SA`D, BIN SA`D, MUHAMMAD SHARIYAN, AL-KA`BI
    [Pct.312 introdus prin OSIS87 din 23.09.15, MO267-273/02.10.15 art.1835]
   
313. AQSA, MAHMOOD
    [Pct.313 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    314. NASSER, AHMED, MUTHANA
    [Pct.314 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    315. OMAR, ALI, HUSSAIN
    [Pct.315 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    316. SALLY-ANNE, FRANCES, JONES
    [Pct.316 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    317. AMRU, AL-ABSI
    [Pct.317 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    318. MU`TASSIM, YAHYA, `ALI, AL-RUMAYSH
    [Pct.318 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    319. TARAD, MOHAMMAD, ALJARBA
    [Pct.319 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    320. LAVDRIM, MUHAXHERI
    [Pct.320 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    321. BOUBAKER, BEN HABIB, BEN AL-HAKIM
    [Pct.321 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    322. PETER, CHERIF
    [Pct.322 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    323. MAXIME, HAUCHARD
    [Pct.323 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    324. ASEEL, MUTHANA
    [Pct.324 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    325. MAGHOMED, MAGHOMEDZAKIROVICH, ABDURAKHMANOV
    [Pct.325 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    326. ISLAM, SEIT-UMAROVICH, ATABIEV
    [Pct.326 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    327. AKHMED, RAJAPOVICH, CHATAEV
    [Pct.327 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    328. TARKHAN, ISMAILOVICH, GAZIEV
    [Pct.328 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    329. ZAURBEK, SALIMOVICH, GUCHAEV
    [Pct.329 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    330. SHAMIL, MAGOMEDOVICH, ISMAILOV
    [Pct.330 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
   
331. EMRAH, ERDOGAN
    [Pct.331 introdus prin OSIS115 din 03.12.15, MO332-339/11.12.15 art.2401]
B. Entităţi, alte grupuri şi întreprinderi asociate
cu „Al-Qaida”
    1. ABU SAYYAF GROUP
    2. AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)
    3. AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL
    [Pct.4-13 excluse prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
    14. AL FURQAN
    [Pct.15 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
16. AL-HARAMAINAFGHANISTAN BRANCH
    17. AL-HARAMAINALBANIA BRANCH
    18. AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION
    19. AL-HARAMAINBANGLADESH BRANCH
    20. AL-HARAMAINETHIOPIA BRANCH
    21. AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)
    22. AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)
    23. AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)
    [Pct.24 exclus prin OSIS114 din 07.11.14, MO340-343/14.11.14 art.1582]
    25. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
    26. AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
    27. AL-HARAMAINTHE NETHERLANDS BRANCH
    28. AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)
    29. AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)
    30. AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI
    31. AL-QAIDA
    32. AL-QAIDA IN IRAQ
    33. AL-QAIDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP)
    34. AL RASHID TRUST
    35. ANSAR AL-ISLAM
    36. ARMED ISLAMIC GROUP
    37. ASBAT AL-ANSAR
    [Pct.38-39 excluse prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
    40. BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.
    [Pct.41-42 excluse prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
    43. BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)
    44. BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)
    45. BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY
    [Pct.46 exclus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
47. BARAKAT POST EXPRESS (BPE)
    48. BARAKAT REFRESHMENT COMPANY
    [Pct.49-50 exclus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
 
   51. BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION
    [Pct.52 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
    [Pct.53 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
 
   54. DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)
    55. EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM)
    [Pct.55 în redacţia OSIS4 din 24.01.12, MO25-28/03.02.12 art.132]
   
56. EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD
    57. EMARAT KAVKAZ
    58. GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)
    59. HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI
    60. HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM
    [Pct.61 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
[Pct.62 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
   
[Pct.63 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    64. ISLAMIC ARMY OF ADEN
    65. ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)
    66. ISLAMIC JIHAD GROUP
    67. ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN
    68. JAISH-I-MOHAMMED
    69. JAM’YAH TA’AWUN AL-ISLAMIA
    70. JEMAAH ISLAMIYAH
    [Pct.71 exclus prin OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]
    72. LASHKAR-E-TAYYIBA
    73. LASHKAR I JHANGVI (LJ)
    74. LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP
    75. MAKHTAB AL-KHIDAMAT
    76. MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP
    [Pct.77 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
  
  78. RABITA TRUST
   
79. RAJAH SOLAIMAN MOVEMENT
    [Pct.80 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
81. REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY
    82. RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)
    [Pct.83 exclus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
    [Pct.84 exclus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
85. SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)
    86. TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES
    87. TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP)
    88. THE ORGANIZATION OF AL-QAIDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
    89. TUNISIAN COMBATANT GROUP
    90. UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)
    91. WAFA HUMANITARIAN ORGANIZATION
    92. JEMMAH ANSHORUT TAUHID (JAT)
    [Pct.92 introdus prin OSIS35 din 28.03.12, MO72-75/13.02.12 art.417]
   
93. Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO)
    [Pct.93 introdus prin OSIS94 din 17.12.12, MO273-279/28.12.12 art.1635]
   
94. ANSAR EDDINE
    [Pct.94 introdus prin OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
   
95. MUHAMMAD JAMAL NETWORK (MJN)
    [Pct.95 introdus prin OSIS6 din 24.01.14, MO24-26/31.01.14 art.106]
   
96. AL-NUSRAH FRONT FOR THE PEOPLE OF THE LEVANT
    [Pct.96 introdus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    97. JAMA’ATU AHLIS SUNNA LIDDA’AWATI WAL-JIHAD
    [Pct.97 introdus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    98. AL MOUAKAOUNE BIDDAM
    [Pct.98 introdus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    99. AL MOULATHAMOUN
    [Pct.99 introdus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
    100. AL MOURABITOUN”
    [Pct.100 introdus prin OSIS54 din 10.06.14, MO160-166/20.06.14 art.867]
   
101. ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN
    [Pct.101 introdus prin OSIS68 din 21.07.14, MO217-222/01.08.14 art.1049]
   
102. ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T)
    [Pct.102 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
    103. ABDALLAH AZZAM BRIGADES (AAB)
    [Pct.103 introdus prin OSIS94 din 26.09.14, MO293-296/03.10.14 art.1379]
   
104. ANSAR AL CHARIA DERNA
    [Pct.104 introdus prin OSIS117 din 28.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1784]
    105. ANSAR AL CHARIA BENGHAZI
    [Pct.105 introdus prin OSIS117 din 28.11.14, MO366-371/12.12.14 art.1784]
   
106. HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI)
    [Pct.106 introdus prin OSIS25 din 24.03.15, MO78-83/03.04.15 art.588]
   
107. THE ARMY OF EMIGRANTS AND SUPPORTERS
    [Pct.107 introdus prin OSIS70 din 10.08.15, MO224-233/21.08.15 art.1434]
    108. MUJAHIDIN INDONESIAN TIMUR (MIT)
    [Pct.108 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]
    109. JUND AL-KHILAFAN IN ALGERIA (JAK-A)
    [Pct.109 introdus prin OSIS96 din 06.10.15, MO281-290/16.10.15 art.2060]

Anexa nr. 3
la Ordinul directorului
Serviciului de Informaţii şi Securitate
al Republicii Moldova
nr. 68 din 15 noiembrie 2011

LISTA
persoanelor, grupurilor şi entităţilor care intră sub incidenţa
articolelor 2, 3 şi 4 din Poziţia comună 2001/931/PESC privind
aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului
I. Persoane fizice
    1. ABDOLLAHI Hamed
    2. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed
    3. AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed
    4. ARBABSIAR Manssor
    5. BOUYERI, Mohammed
    6. IZZ-AL-DIN, Hasan
    7. MOHAMMED, Khalid Shaikh
    8. SHAHLAI Abdul Reza
    9. SHAKURI Ali Gholam
    10. SOLEIMANI Qasem
    [Compartimentul I în redacţia OSIS31 din 14.04.15, MO98-101/24.04.15 art.691]
    [Compartimentul I în redacţia OSIS76 din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1198]
    [Compartimentul I în redacţia OSIS39 din 29.05.13, MO122-124/07.06.13 art.822]
II. Grupări şi entităţi
    1. „Abu Nidal Organisation” –„ANO” (cunoscută şi sub denumirea de „Fatah Revolutionary Council”, „Arab Revolutionary Brigades”, „Black September” şi „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)
    2. „Al-Aqsa Martyrs’ Brigade”
    3. „Al-Aqsa e.V.”
    4. „Babbar Khalsa”
    5. „Communist Party of the Philippines”, inclusiv „New People’s Army” – „NPA”, Filipine
    6. „Gama’a al-Islamiyya” (cunoscută şi sub denumirea de „Al-Gama’a al-Islamiyya”) („Islamic Group” – „IG”)
    7. „İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” („Great Islamic Eastern Warriors Front”)
    8. „Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”
    9. „Hizballah Military Wing” (cunoscută şi sub denumirea de „Hezbollah Military Wing”, „Hizbullah Military Wing”, „Hizbollah Military Wing”, „Hezballah Military Wing”, „Hisbollah Military Wing”, „Hizbu’llah Military Wing”, „Hizb Allah Military Wing”, „Jihad Council” (şi toate unităţile care-i raportează, inclusiv External Security Organisation))
    10. „Hizbul Mujahideen” – „HM”
    11. „Hofstadgroep”
    12. „International Sikh Youth Federation” – „ISYF”
    13. „Khalistan Zindabad Force” – „KZF”
    14. „Kurdistan Workers’ Party” – „PKK” (cunoscut şi sub denumirea de „KADEK”, „KONGRA-GEL”)
    15. „Liberation Tigers of Tamil Eelam” – „LTTE”
    16. „Ejército de Liberación Nacional” („National Liberation Army”)
    17. „Palestinian Islamic Jihad” – „PIJ”
    18. „Popular Front for the Liberation of Palestine” – „PFLP”
    19. „Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (cunoscut şi sub denumirea de „PFLP – General Command”)
    20. „Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – „FARC” („Revolutionary Armed Forces of Colombia”)
    21. „Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi” – „DHKP/C” (cunoscută şi sub denumirea de „Devrimci Sol” („Revolutionary Left”) sau cea de „Dev Sol”), („Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”)
    22. „Sendero Luminoso” – „SL” („Shining Path”)
    23. „Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” (cunoscută şi sub denumirea de „Kurdistan Freedom Falcons” sau cea de „Kurdistan Freedom Hawks”).
    [Compartimentul II în redacţia OSIS31 din 14.04.15, MO98-101/24.04.15 art.691]
    [Compartimentul II în redacţia OSIS76 din 11.08.14, MO238-246/15.08.14 art.1198]
    [Compartimentul II în redacţia OSIS75 din 08.10.13, MO228-232/18.10.13 art.1509]