HFGDSB128/3/2011
ID intern unic:  341053
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 128/3
din  21.11.2011
privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicate
la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual
Publicat : 25.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 203-205     art Nr : 1804
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2012 în mărime de 0,0640% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2011.
    2. Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2011 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2011.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                  Veronica JURMINSCHI

    Nr. 128/3. Chişinău, 21 noiembrie 2011.