HGC880/2011
ID intern unic:  341080
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 880
din  23.11.2011
cu privire la modificarea anexei nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr.351 din 23 martie 2005
Publicat : 02.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 206-215     art Nr : 963
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Poziţiile 17, 24, 25 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 351 din 23 martie 2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmiterea unor bunuri imobile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.129-131, art.1072), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
 
„17.
Clădire administrativă
 
 
 
or. Sîngerei,
str. Independenţei, 136
386,9
 
 
 
 
Direcţia pentru
statistică Sîngerei”;
Garaj
29,4
WC
4,0
 
 
„24.
Clădire administrativă
 
 
 
 
 
or. Rezina,
str. Păcii, 63 a
 

465,2 alcătuit din:

 
 
Direcţia pentru statistică Rezina
 
Etajul I – 249,0
Subsol – 216,2
Garaj
103,2
 
 
 
 
25.

Clădire administrativă lit. „A”

 
 
mun. Chişinău,
str. Bucureşti, 34
 
 
332,1
 
 
 
 
 
Editura de
Imprimate
„Statistica”

Anexă lit. „a”

47,7

Depozit lit. „V”

59,0

Anexă lit. „V1”

54,0

Anexă lit. „V2”

30,9

Anexă lit. „V3”

63,6

Anexă lit. „v1”

4,6

Garaj lit.”1”

13,4
 
 

Anexă lit. „I” la garajul lit. „1”

 
26,0
 
 

Garaj lit.”5”

 
13,9
 
 
Depozit
mun. Chişinău
str. Uzinelor, 186
 
1140,4/1
   
    PRIM-MINISTRU                                                                  Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 880. Chişinău, 23 noiembrie 2011.