DPO385/2011
ID intern unic:  341135
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 385
din  05.12.2011
privind conferirea Ordinului „Ştefan cel Mare”
Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger”
a Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 09.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 216-221     art Nr : 610
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a contribuţiei substanţiale la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, pentru merite deosebite în combaterea criminalităţii şi spiritul de sacrificiu manifestat de efectiv la îndeplinirea datoriei de serviciu, Brigăzii de Poliţie cu Destinaţie Specială „Fulger” a Ministerului Afacerilor Interne i se conferă Ordinul „Ştefan cel Mare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian  LUPU

    Nr. 385-VI. Chişinău, 5 decembrie 2011.