HGO906/2011
ID intern unic:  341158
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 906
din  06.12.2011
cu privire la numirea domnului Mihai Balan în funcţia de
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova 
în Statul Israel
Publicat : 09.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 216-221     art Nr : 990
    În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi art. 10 alin. (2) din Legea nr. 761-XV din 27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se acceptă propunerea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene privind numirea domnului Mihai Balan în funcţia de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Statul Israel, înaintînd Preşedintelui Republicii Moldova proiectul decretului respectiv.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                   Iurie Leancă

    Nr. 906. Chişinău, 6 decembrie 2011.