DPO390/2011
ID intern unic:  341368
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 390
din  06.12.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ahmet Ferit ULKER

Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 627
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa deosebită la dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-turce, domnului Ahmet Ferit ULKER, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Turcia în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                     Marian LUPU

    Nr. 390-VI. Chişinău, 6 decembrie 2011.