DPO395/2011
ID intern unic:  341370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 395
din  06.12.2011
privind acordarea deplinelor puteri domnului Vladimir LUPAN,
Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova
pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 629
    În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 9 alin. (1) din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnului Vladimir LUPAN, Ambasador, Reprezentant Permanent al Republicii Moldova pe lîngă Organizaţia Naţiunilor Unite, i se acordă deplinele puteri pentru a semna, în numele Republicii Moldova, Protocolul Adiţional Nagoya – Kuala Lumpur privind răspunderea şi repararea la Protocolul de la Cartagena privind biosecuritatea, încheiat la Montreal la 29 ianuarie 2000.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian LUPU

    Nr. 395-VI. Chişinău, 6 decembrie 2011.