DPO397/2011
ID intern unic:  341372
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 397
din  08.12.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Ecaterina CAZIMIROVA-CONSTANTINOVA

Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 630
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate de creaţie îndelungată şi prodigioasă, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei scenice şi contribuţie la consolidarea relaţiilor culturale internaţionale, doamnei Ecaterina CAZIMIROVA-CONSTANTINOVA, actriţă de teatru şi cinema, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Marian LUPU

    Nr. 397-VI. Chişinău, 8 decembrie 2011.