DPO400/2011
ID intern unic:  341375
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 400
din  08.12.2011
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 633
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de cinci ani, următorii:
    PULBERE Ruxanda     – la Judecătoria Bender
    ŢONOV Irina              – la Judecătoria Căuşeni.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 400-VI. Chişinău, 8 decembrie 2011.