DPO401/2011
ID intern unic:  341377
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 401
din  08.12.2011
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I
Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului
Afacerilor Interne

Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 634
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în menţinerea ordinii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi contribuţie la asigurarea integrităţii proprietăţii publice şi a unui înalt nivel de pregătire a unităţilor şi subunităţilor, Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Marian LUPU

    Nr. 401-VI. Chişinău, 9 decembrie 2011.