DPO402/2011
ID intern unic:  341378
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 402
din  09.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori ai
Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului
Afacerilor Interne

Publicat : 16.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 222-226     art Nr : 635
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Ion CIOBANU            – colonel;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Ghenadie CHIŢAC      – locotenent-colonel;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei Valentina BARCIUC     – plutonier adjutant.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                Marian LUPU

    Nr. 402-VI. Chişinău, 9 decembrie 2011.