DPO404/2011
ID intern unic:  341445
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 404
din  10.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 645
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie substanţială la promovarea şi asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, merite în integrarea persoanelor cu dizabilităţi în viaţa social-economică şi activitate organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    regretatului Alexei
    POTÎNGĂ                 – ex-director al Centrului pentru Drepturile
                                         Omului din Moldova;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Iurie GORŞCOV        – director al Colegiului Naţional de Coregrafie
    domnului
    Gheorghe VDOVIN    – antrenor la Şcoala Sportivă Specializată de
                                           Atletism nr. 3, municipiul Chişinău;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Valentina DIDENCO   – consultant principal la Centrul pentru Drepturile
                                           Omului din Moldova;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Natalia BABICI           – manager oficiu la Asociaţia Surzilor din Republica
                                           Moldova
    doamnei
    Margarita GHERMAN – director al Şcolii Auxiliare-Internat nr. 6, municipiul
                                           Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                      Marian LUPU

    Nr. 404-VI. Chişinău, 10 decembrie 2011.