DPO406/2011
ID intern unic:  341446
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 406
din  12.12.2011
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Andrei SMOCHINĂ

Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 646
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei juridice naţionale, activitate metodico-didactică prodigioasă şi contribuţie la pregătirea specialiştilor în domeniul dreptului, domnului Andrei SMOCHINĂ, director adjunct al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                               Marian LUPU

    Nr. 406-VI. Chişinău, 12 decembrie 2011.