DPO410/2011
ID intern unic:  341448
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 410
din  13.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai Teatrului Naţional de Operă şi Balet

Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 648
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul artei teatrale, activitate de creaţie prodigioasă şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    regretatului
    Leonid STUDIN             – fost asistent al regizorului de balet;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Ludmila BABIŞINA         – şefă de secţie
    doamnei
    Larisa BAŞCATOVA      – şefă de secţie;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Petru RACOVIŢĂ           – solist de operă;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    domnului
    Ivan ACULOV                 – artist-instrumentist
    domnului Marin BALAN   – prim-maestru de cor
    domnului
    Andrei GHIDERMAN      – şef de secţie
    doamnei Irina PRESS        – pictor-scenograf
    doamnei Marina RADIS    – solistă de operă;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Tatiana BURLEA              – şefă de secţie
    domnului
    Sergiu DRUŢĂ                 – şef de secţie
    doamnei
    Anastasia
    HOMIŢCAIA                   – solistă de balet
    doamnei
    Iulia PAVALIUC              – şefă de secţie
    doamnei
    Ecaterina SANDU            - şefă de secţie
    domnului
    Eugeniu TCACI                – solist de balet
    domnului
    Anatolie USTIMOV          – solist de balet
    doamnei
    Zarui VARDANEAN        – solistă de operă;
Titlul onorific „Meşter-Faur”
    domnului
    Gheorghe ANDRONIC     – şef de secţie
    doamnei
    Irina BARANNICOVA     – şefă de secţie
    domnului
    Valeriu LUCA                   – pictor lumini
    doamnei
    Elena PERJU                     – şefă de secţie
    domnului
    Valeriu PÎSLARI               – şef de secţie
    doamnei
    Elvira VOINOVA             – şefă de secţie
    doamnei
    Raisa ZELENCO             – şefă de secţie.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Marian LUPU

    Nr. 410-VI. Chişinău, 13 decembrie 2011.