DPO411/2011
ID intern unic:  341449
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 411
din  13.12.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Tudor CAPŞA
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 649
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la elaborarea bazei legislativ-normative în domeniul protecţiei sociale şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Tudor CAPŞA, doctor în drept, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                       Marian LUPU

    Nr. 411-VI. Chişinău, 13 decembrie 2011.