DPO415/2011
ID intern unic:  341452
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 415
din  14.12.2011
privind conferirea titlului onorific
„Artist al Poporului” domnului Iurie SADOVNIC

Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 652
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea artei muzicale, succese în activitatea de creaţie şi contribuţie la promovarea valorilor culturii naţionale, domnului Iurie SADOVNIC, interpret de muzică uşoară, i se conferă titlul onorific „Artist al Poporului”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                       Marian LUPU

    Nr. 415-VI. Chişinău, 14 decembrie 2011.