DPO416/2011
ID intern unic:  341453
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 416
din  16.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 653
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea mişcării olimpice, contribuţie la pregătirea unor sportivi de performanţă şi realizări deosebite la competiţii internaţionale, se conferă:
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    CHIRPICENCO
    Alexandru                          – antrenor al Lotului Naţional Olimpic de
                                                 Caiac-Canoe
    LUCA Vasile                     – antrenor-profesor la Liceul-Internat Republican
                                                     cu Profil Sportiv
    POPOVA Larisa               – membru al Comitetului Naţional Olimpic;
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    ARSENII Mihail                – director al Şcolii Sportive Specializate de
                                                 Atletism, municipiul Bălţi
    BOLFA Ion                       – preşedinte al Federaţiei de Scrimă;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BODIŞTEANU
    Valentin                              – antrenor-profesor la Şcoala Sportivă, oraşul Hînceşti
    CADUC Svetlana               – director al Şcolii Sportive Republicane Specializate
                                                 de Box, satul Grimăncăuţi, raionul Briceni
    COTOLUPENCO
    Maria                                  – membru al Lotului Naţional de Atletism
    DORGAN Viorel                – membru al Federaţiei de Judo
    GUDUMAC Anatolie          – antrenor la Şcoala Sportivă „Atlet”, satul Trinca,
                                                  raionul Edineţ
    LEŞCU Gheorghe                – director al Şcolii Sportive Specializate de Atletism,
                                                    municipiul Chişinău
    MARGHIEV Alexandra       – medaliată la campionate europene şi mondiale la
                                                   aruncarea discului şi greutăţii
    MARGHIEV Soslan            – antrenor-profesor la Centrul Sportiv de Pregătire
                                                   a Loturilor Sportive
    NEAGU Igor                       – antrenor la Şcoala Sportivă Republicană Specializată
                                                  de Lupte
    TOMA Sergiu                      – medaliat la campionate europene şi mondiale la judo
    VIZITIU Nicolae                  – secretar general al Federaţiei Moldoveneşti de Handbal;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    BOGUŞ Boris                      – şef de catedră la Universitatea de Stat din Moldova
    FUNC Iosif                          – antrenor-profesor la Şcoala Sportivă Specializată
                                                    nr. 7, municipiul Chişinău
    NEGRU Andrei                    – veteran al sportului şi al mişcării olimpice.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                    Marian LUPU

    Nr. 416-VI. Chişinău, 16 decembrie 2011.