DPO417/2011
ID intern unic:  341454
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 417
din  16.12.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Ecaterina MARDAROVICI
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 654
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate social-politică intensă, promovare la nivel legislativ şi practic a egalităţii de gen şi merite în apărarea drepturilor femeilor şi copiilor, doamnei Ecaterina MARDAROVICI, director executiv al Asociaţiei Obşteşti „Clubul Politic al Femeilor – 50/50”, preşedinte al Fundaţiei „AGAPEDIA” Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr. 417-VI. Chişinău, 16 decembrie 2011.