DPO422/2011
ID intern unic:  341459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 422
din  18.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor colaboratori
ai organelor afacerilor interne

Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 659
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în combaterea criminalităţii şi contribuţie la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept, se conferă:
Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Simion CARP                    – colonel de poliţie
    domnului Ivan CEBOTARU             – colonel de poliţie
    domnului Vasile IVAS                       – colonel de poliţie
    domnului Gheorghe MALIC              – colonel de poliţie;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Vasile FLOREA                 – colonel de poliţie în rezervă;
Medalia „Meritul Militar”
    domnului Iurie CEBAN                     – plutonier adjutant de poliţie
    domnului Dumitru CUJBA                 – plutonier major de poliţie
    domnului Oleg DAVID                     – plutonier adjutant de poliţie
    domnului Nicolae MORARU            – locotenent-colonel de poliţie
    domnului Silviu MUŞUC                   – colonel de poliţie
    domnului Constantin RARU              – locotenent major de poliţie
    domnului Vitalie RUDICO                – colonel al serviciului de salvare
    domnului Ion SPÎNU                        – maior de poliţie;
Medalia „Pentru Vitejie”
    domnului Alexei LAVRINENCO     – colonel al serviciului de salvare
    domnului Vitali MUTAF                   – locotenent-colonel al serviciului de salvare.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Marian LUPU

    Nr. 422-VI. Chişinău, 18 decembrie 2011.