DPO423/2011
ID intern unic:  341460
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 423
din  19.12.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Nina COSTIUC
Publicat : 23.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 227-232     art Nr : 660
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, doamnei Nina COSTIUC, primar al comunei Budeşti, municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                        Marian LUPU

    Nr. 423-VI. Chişinău, 19 decembrie 2011.