DPO432/2011
ID intern unic:  341690
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 432
din  22.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat unor membri ai
Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova
Publicat : 30.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 691
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea gospodăriei cinegetice şi piscicole, contribuţie la protecţia resurselor naturale şi activitate obştească intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ion PĂDUREŢ            - cinegetician în Organizaţia Teritorială Ştefan Vodă;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Roman BELICIUC      - cinegetician în Organizaţia Teritorială Briceni
    domnului Ion SÎRBU    - cinegetician în Organizaţia Teritorială Străşeni;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Simeon ISTRATI         - director comercial al societăţii.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Marian LUPU

    Nr. 432-VI. Chişinău, 22 decembrie 2011.