DPO438/2011
ID intern unic:  341693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 438
din  22.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat domnului Vladimir TROFIM
şi doamnei Angela OTEAN
Publicat : 30.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 693
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de drept, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vladimir TROFIM    -  ex-director general al Departamentului Instituţiilor
                                        Penitenciare al Ministerului Justiţiei;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Angela OTEAN        -  şef de direcţie la Departamentul Instituţiilor
                                        Penitenciare al Ministerului Justiţiei.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                           Marian LUPU

    Nr. 438-VI. Chişinău, 22 decembrie 2011.