DPO439/2011
ID intern unic:  341694
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 439
din  22.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 30.12.2011 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 694
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul energetic, merite în reutilarea tehnică a întreprinderilor şi contribuţie la sporirea eficienţei utilizării resurselor termoenergetice, se  conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Petru AXENTI                 -  director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                „CET-Nord” din Bălţi
    domnului
    Mihail DOLMA                -  şef de direcţie la Ministerul Economiei;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Vasile BÎRCA    -  lăcătuş la Societatea pe Acţiuni „CET-2”
                                                din Chişinău
    domnului
    Valeriu CIOLACU            -  maistru la Societatea pe Acţiuni „CET-2”
                                                din Chişinău
    domnului
    Alexandr COMAROV      - director general al Societăţii pe Acţiuni
                                                  „CET-2” din Chişinău
    doamnei
    Galina PARSIAN              -  şef de direcţie la Ministerul Economiei
    domnului
    Constantin PROCA           -  electromontor superior la Societatea pe
                                                 Acţiuni „CET-2” din Chişinău
    domnului
    Mihail SORBALĂ             -  director tehnic al Societăţii pe Acţiuni
                                                  „CET-2” din Chişinău.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                 Marian LUPU

    Nr. 439-VI. Chişinău, 22 decembrie 2011.