DPO451/2011
ID intern unic:  341755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 451
din  27.12.2011
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Serafim TERINTE

Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 12
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Serafim TERINTE, preşedinte al Cooperativei de Producţie „Oxentea-Service”, raionul Dubăsari, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                          Marian LUPU

    Nr. 451-VI. Chişinău, 27 decembrie 2011.