DPO457/2011
ID intern unic:  341758
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 457
din  30.12.2011
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Daniel ŢONU
Publicat : 06.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 1-6     art Nr : 15
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice locale, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Daniel ŢONU, primar al comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni, i se conferă Ordinul  „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                                         Marian LUPU

    Nr. 457-VI. Chişinău, 30 decembrie 2011.