DPO453/2011
ID intern unic:  341839
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 453
din  27.12.2011
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 28
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei teatrale, contribuţie la propagarea valorilor morale şi spirituale şi succese în activitatea de creaţie, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vadim NEGRUŢĂ
    (Vlad Negruzzi)                          - preşedinte al Societăţii Culturale „Vatra”;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    domnului
    Vladimir BULAT                       - pictor scenograf
    doamnei
    Nina (Ninela)
    CARANFIL                              - actriţă de teatru şi cinema
    domnului
    Evghenii MAMOT                     - compozitor
    domnului
    Ion MARCOCI                         - actor la Teatrul Naţional de Stat „Vasile
                                                        Alecsandri”, municipiul Bălţi
    domnului
    Gheorghe (Iurie)
    NEGOIŢĂ                                - actor de teatru şi cinema
    domnului
    Gheorghe PIETRARU               - actor la Teatrul „Eugene Ionesco”
    domnului
    Serghei-Stalmir
    TIRANIN                                 - actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                                       „A.P. Cehov”;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei
    Silvia BEROVA                        - conferenţiar universitar la Academia de
                                                        Muzică, Teatru şi Arte Plastice
    domnului
    Petru PEICEV                          - maestru principal al scenei la Teatrul Dramatic
                                                       Rus de Stat  „A.P. Cehov”
    doamnei
    Aurica ŢĂRUŞ                        - actriţă la Teatrul Republican Muzical-Dramatic
                                                     „B.P. Hasdeu”, oraşul Cahul;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Ion GROSU                            - director general al Teatrului Naţional
                                                      „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Jana GUŢU                             - lector superior la Academia de Muzică,
                                                       Teatru şi Arte Plastice
    doamnei
    Ludmila
    REABOŞAPCA                     - decan la Academia de Muzică, Teatru
                                                      şi Arte Plastice;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului 
    Ghennadii
    BOIARCHIN                          -  actor la Teatrul Dramatic Rus de Stat
                                                        „A. P. Cehov”
    doamnei
    Iulia BORDEIANU                  -  actriţă la Teatrul Republican „Luceafărul”
    doamnei
    Natalia BRĂGUŢĂ                  - actriţă la Teatrul Republican de Păpuşi „Licurici”
    doamnei
    Adela CALISTRU                   - actriţă la Teatrul de Revistă „Ginta Latină”
    doamnei
    Raisa CRASULEA                   - maestru principal al scenei la Teatrul Dramatic
                                                        Rus de Stat „A.P. Cehov”
    domnului
    Dumitru MAMEI                      - actor la Teatrul „Eugene Ionesco”
    doamnei
    Margareta PÂNTEA                - actriţă la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    domnului
    Sergiu PLÎNGĂU                     - actor la Teatrul Republican
    „Luceafărul”
    domnului
    Ciprian RĂCILĂ                     - actor la Teatrul Naţional de Stat „Vasile
                                                     Alecsandri”, municipiul Bălţi
    domnului
    Leonard (Leo)
    RUDENCO                            - actor la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Nina TODERICO                   - actriţă la Teatrul Municipal „Satiricus Ion
                                                     Luca Caragiale”
    doamnei
    Silvia ŢURCANU                   - actriţă la Teatrul Naţional de Stat „Vasile
                                                     Alecsandri”, municipiul Bălţi
    domnului
    Valentin ŢURCANU               - actor la Teatrul Municipal „Satiricus Ion
                                                      Luca Caragiale”
    domnului
    Vladimir ZAVALIONNÎI        -  maestru principal al scenei la Teatrul Dramatic
                                                       Rus de Stat „A.P. Cehov”
    doamnei
    Rodica ZBÎRCIOG                  - director adjunct al Teatrului Republican
                                                       Muzical-Dramatic  „B.P. Hasdeu”, oraşul Cahul.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                         Marian LUPU

    Nr. 453 -VI. Chişinău, 27 decembrie 2011