HGO23/2012
ID intern unic:  341862
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 23
din  11.01.2012
cu privire la numirea în funcţie a dlui Vladimir TAUCCI
Publicat : 13.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 7-12     art Nr : 42
    În conformitate cu Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere şi Legea nr.1529-XIII din 19 februarie 1998 privind Zona Antreprenoriatului  Liber – Parcul de Producţie „Taraclia”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se numeşte dl Vladimir TAUCCI în funcţia de administrator principal al Zonei Antreprenoriatului  Liber – Parcul de Producţie „Taraclia” pe un termen de 5 ani.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Nr. 23. Chişinău, 11 ianuarie 2012.