DPO472/2012
ID intern unic:  341908
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 472
din  13.01.2012
privind numirea doamnei Galina VAVRIN în funcţia
de vicepreşedinte al Curţii de Apel Cahul

Publicat : 20.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 40
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Galina VAVRIN se numeşte, pe un termen de patru ani, în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Cahul.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                               Marian LUPU

    Nr. 472-VI. Chişinău, 13 ianuarie 2012.