DPO476/2012
ID intern unic:  341912
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 476
din  17.01.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Nina DOSCA

Publicat : 20.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 16-18     art Nr : 44
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova   d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare, contribuţie la sporirea eficienţei sectorului financiar nebancar şi înalt profesionalism, doamnei Nina DOSCA, director al Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE INTERIMAR
    AL REPUBLICII MOLDOVA                                   Marian LUPU

    Nr. 476-VI. Chişinău, 17 ianuarie 2012.