LPO263/2011
ID intern unic:  341959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 263
din  19.12.2011
cu privire la ratificarea Convenţiei Consiliului Europei pentru protecţia
copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 56
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexuale, încheiată la Lanzarote la 25 octombrie 2007, cu următoarea declaraţie:
    „Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile convenţiei se vor aplica doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
    Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor convenţiei nominalizate.
    Art. 3. – În conformitate cu dispoziţiile articolului 37 paragraful 2 din convenţie, se desemnează Ministerul Afacerilor Interne ca autoritate naţională responsabilă cu implementarea prevederilor articolului 37 paragraful 1 din convenţie.
    Art. 4. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                       Marian  LUPU

    Nr. 263. Chişinău, 19 decembrie 2011.