LPO2/2012
ID intern unic:  341967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 2
din  15.01.2012
privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă.
Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”
Publicat : 27.01.2012 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 64
    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se instituie medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”.
    Art. 2. – Se aprobă:
    – descrierea medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”, prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta lege;
    – modelul medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”, prevăzut în anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege.   
    Art. 3. – Guvernul va asigura finanţarea confecţionării medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)”, a legitimaţiei aferente şi a cutiei capitonate.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr. 2.  Chişinău, 15 ianuarie 2012.

Anexa nr.1

DESCRIEREA
medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile
de luptă pentru
apărarea integrităţii şi independenţei
Republicii Moldova (1991–1992)”

    1. Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)” este o distincţie de stat şi se conferă cetăţenilor Republicii Moldova care au participat la conflictul armat din anii 1991–1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova, menţionaţi la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit. g) din Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani.
    2. Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991–1992)” este confecţionată din tombac patinat de culoare cenuşie (oţel patinat). Aceasta reprezintă o cruce cu braţele egale emailate alb, avînd extremităţile rombate, înscrisă într-un cerc imaginar cu un diametru de 35 mm. Crucea are în centru un medalion rotund emailat alb, înconjurat de o cunună de stejar, cuprinzînd imaginea aurită a Stemei de Stat a Republicii Moldova, păstrînd cromatica originală a stemei doar la scutul central (tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour avînd între coarne o stea cu opt raze, flancat în dextra de o roză heraldică, iar în senestra – de o semilună conturnată, totul în culoare aurie).
    Pe reversul crucii, în centru, într-un cerc conturat, executat cu 20 de mărgele în relief, sînt incizate milesimele „1991” şi „1992”.
    Braţul de sus al crucii are un inel ornat prin care aceasta se fixează, cu un inel simplu, de o baretă metalică în formă dreptunghiulară, cu colţurile de jos tăiate, îmbrăcată cu o pînză de moar cu lăţimea de 30 mm, dungată vertical: roşu – galben – roşu – alb – albastru – alb – albastru – alb – roşu – galben – roşu. Culorile, cu excepţia albului, repetă fidel cromatica Drapelului de Stat, lăţimea benzilor fiind după cum urmează: 2 mm – 2 mm – 2 mm – 0,5 mm – 6 mm – 5 mm – 6 mm –   0,5 mm –  2 mm – 2 mm – 2 mm.
    Înălţimea totală a distincţiei este de 90 mm.
    Distincţia are pe revers un sistem de prindere pe haine şi se poartă în partea stîngă a pieptului.

    anexa nr.2